A A+ A++

To jest wersja archiwalna z dnia 31.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana imienia ZSO

Przedmiot działalności

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach jako placówka oświatowa realizuje cele i zadania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych,
  • przeprowadzenie egzaminów maturalnych,
  • realizacja przyjętego szkolnego zestawu programów,
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Wójta Gmimny Rybczewice. Koszty utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet Gminy Rybczewice i subwencja oświatowa.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną, której organem prowadzącym jest gmina Rybczewice. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Krzysztof Suszek
Data publikacji: 31.12.2014
Autor dokumentu: Krzysztof Suszek
Dokument z dnia: 31.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 171
SmodBIP